План заходів

щодо запровадження Концепції Нової української школи в гімназії № 3 на 2017-2022 рр. 

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

І. Організаційна робота

1.1.

Створення банку даних про вчителів початкових класів, які будуть упроваджувати Державний стандарт початкової загальної освіти в навчальному закладі:

                 у 2018-2019 н.р.;

                 у 2019-2020 н.р.;

                 у 2020-2021 н.р.;

                 у 2021-2022 н.р.

 

 

до 15.10.2017

01.10.2018        

01.10.2019     

01.10.2020

Сухая І.Г.

1.2.

Організація обговорення на педагогічній раді питання щодо впровадження Державного стандарту початкової  загальної освіти у 2017-2018 н.р.

березень 2018

Сухая І.Г.,

Флока А.Б.

1.3.

 Участь у Всеукраїнських заходах щодо запровадження Концепції Нової української школи

постійно

учителі початкових класів

1.4.

Забезпечення наступності в роботі  дошкільних навчальних закладів і початкових класів гімназії

постійно

Флока А.Б.,

учителі початкових класів

1.5.

Аналіз навчально-методичної бази початкових класів відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

2017-2018 н.р.

Флока А.Б.

1.6.

Організація роботи щодо поступового переоснащення класних кімнат для учнів початкової школи відповідно до «Орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі» та «Рекомендацій до створення освітнього середовища «Новий освітній простір»

2017-2022 рр.

Тимохіна Н.В.,

Флока А.Б.

1.7.

Організація обговорення на педагогічній раді питання щодо впровадження освітньої програми І ступеня на 2018-2019 н.р.

серпень 2018

Флока А.Б.

ІІ. Підвищення науково-теоретичного рівня та фахової підготовки педагогічних працівників

2.1.

Участь у навчальних семінарах для вчителів початкових класів, які будуть викладати в першому класі

жовтень-червень

2017-2018 н.р.

учителі початкових класів

2.2.

Участь у навчальних вебінарах для вчителів початкових класів щодо запровадження Концепції Нової української школи

2018-2019 н.р.

учителі початкових класів

2.3.

Участь у міських навчальних семінарах, тренінгах заступників з навчально-виховної роботи в початкових класах

вересень 2018

Флока А.Б.

ІІІ. Організаційно-методична робота

3.1.

Створення творчої групи «Нова українська школа: реалії та перспективи»

серпень 2018

Серебрякова Н.І.

3.2.

Організація психолого-педагогічного супроводу щодо запровадження Концепції Нової української школи

вересень 2018

Флока А.Б.,

Войт Т.Л.

3.3.

Обговорення на методичному об’єднання вчителів початкових класів  питань реформування освіти:

-         «Освітній простір НУШ. Розгляд рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу» (серпень);

-         «Проблема адаптації учнів  1 класів до нових умов навчання» (жовтень);

-         «Що змінилося у житті першокласника Нової української школи» (січень);

-         «Нова українська школа. Практична реалізація концепції» (березень)

2018-2019 н.р.

Серебрякова Н.І.

ІV. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду

4.1.

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду щодо практичного впровадження Державного стандарту  початкової загальної освіти

2018-2022 рр.

Флока А.Б.

4.2.

Висвітлення на сайті гімназії практичного впровадження в закладі Державного стандарту початкової загальної освіти

2017-2022 рр.

Сухая І.Г.

V. Робота з батьками

5.1.

Організація батьківських зборів в 1 класах на тему:

-         «Перший раз - у перший клас» (ділова гра) – зустріч з батьками майбутніх першокласників;

-         «Ідемо у перший клас у Нову українську школу»(тренінг);

-         «Адаптація першокласників» (круглий стіл);

-         «Гаджети в житті родини та першокласника» (дискусія);

-         «Емоції позитивні та негативні» (сімейна рада);

-         «Перегортаючи сторінки…» Підсумки навчального року (усний журнал)

лютий 2018

серпень 2018

жовтень 2018

грудень 2018

березень 2018

травень 2018

Класні керівники

VІ. Аналіз діяльності

6.1.

Аналіз практики впровадження Державного стандарт  початкової загальної освіти та розгляд даного питання на педагогічній раді гімназії

щороку

Флока А.Б.